Den otro carta pa Hulanda Sindicatonan ta pidi Knops pa no yuda Aruba; manda Gobierno bek na mesa

0
7969

Sindicatonan Simar, Seppa y SPA a bolbe manda un carta pa Hulanda, den e caso aki pa Staatsecretaris Knops, unda nan ta nenga pa coopera cu e medidanan di corta salario,  pa motibo cu e medidanan aki ta atacha nan posicion severamente.  Nan ta pidi Knops pa tuma nota di nan carta y mirando e situacion pa tuma e decision den e perspectiva corecto. 
Pues cu otro palabra,  SEPPA, SIMAR Y SPA ta pidiendo Hulanda pa no brinda Aruba e ayudo necesario segun e plan di Gobierno,  pero manda Gobierno bay sinta cu e sindicatonan na mesa.  Aki e carta cu a bay pa Hulanda: 

Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. R.W. Knops

Den Haag NEDERLAND

Oranjestad, 28 april 2020

Betreft : Maatregelen Kabinet Wever-Croes op Aruba m.b.t. – COVID-19 Geachte heer Knops,

Hierbij wenden ondergetekenden, de voorzitter van het bestuur van de vakvereniging de Sindicato di Maestronan di Aruba (SIMAR), de Secretaris Generaal van de Sindicato di Empleadonan Publico y Sector Priva (SEPPA) en de voorzitter van het bestuur van de vakvereniging de Sindicato di Polis Arubano (SPA) zich tot u, mede namens onze leden uit de sector Onderwijs en van de Publieke sector, alsmede de gesubsidieerde leden van diverse stichtingen, zich tot u en berichten u als volgt.

Wij hebben ons genoodzaakt gezien u persoonlijk en rechtstreeks te benaderen, aangezien zowel onze actieve leden en gepensioneerden een mandaat aan ons hebben verleend, om hun belangen te behartigen, daar zij de mening zijn toegedaan, dat de maatregelen die het Kabinet Wever-Croes voornemens is te treffen op Aruba, met betrekking tot de COVID-19, hun positie in ernstige mate aantast.

Ons ledental is aanzienlijk en afkomstig uit voornoemde sectoren. De laatste weken zijn wij zeer intensief, op digitale wijze, in contact met onze leden om ze te informeren over de laatste stand van zaken en de voortschrijdende ontwikkelingen. Momenteel hebben wij sterk de indruk, dat er sprake is van een ernstige aantasting van de democratische beginselen. Wij trekken sterk in twijfel of er uberhaupt van deugdelijk bestuur van het Kabinet Wever-Croes kan worden gesproken, zeker in deze bijzonder moeilijke crisisperiode waar de bevolking van Aruba mee te kampen heeft. Onze volksvertegenwoordigers laten het ook afweten.

Als vakverenigingen van drie grate vakbonden is het bijzonder teleurstellend om te constateren, dat wij door de Regering van Aruba willen en wetens buiten spel worden gezet.

Op vrijdagmiddag 17 april 2020 werden alle vakbonden plotseling (anderhalf uur voor aanvang) bijeengeroepen voor een bijeenkomst, welke een informatief karakter had. Maandag 20 april jongstleden kregen wij als uiterste datum om op het beleid inzake te treffen maatregelen te reageren, onder een uitermate bedreigende toon, dat de Regering onder tijdsdruk staat.

Sinds 16 maart 2020 dateren bepaalde maatregelen, met name bij de sector Onderwijs, nadien is er een toename van maatregelen geldend voor het gehele land. Op ons verzoek heeft op 24 april jongstleden een bijeenkomst met het Parlament van Aruba plaatsgevonden, aangezien wij sterk de indruk hadden, dat ans geen gelegenheid meer werd geboden om verder in dialoog te gaan met de Regering. Alles leek erop dat op dwingende wijze werd gedicteerd en opgetreden. Hierover hebben wij naar aanleiding van een brief van de Minister President op 22 april 2020 gereageerd en kenbaar gemaakt, dat wij open staan voor verder dialoog. De zienswijze van de vakverenigingen voor wat betreft te nemen maatregelen is bekend en dient serieus te worden bezien. Overigens zijn aan andere partijen -prive sector- ruimschoots de tijd gegund.

Als vakverenigingen zijn wij terdege ervan bewust, dat wij in deze crisissituatie onze verantwoordelijkheid moeten dragen en wij zijn te alien tijde bereid offers te brengen, doch deze dienen op een rechtvaardige, deugdelijke, verantwoorde en transparante wijze te geschieden. De ondemocratische wijze waarop nu met onze belangen als burger wordt omgesprongen, achten wij bijzonder ongepast en onverantwoord, zeker voor een Regering, die telkenmale herhaalt dat “de mens staat centraal”. In de praktijk wordt er zeker niet naar gehandeld. Wij ervaren nu dat het tegendeel wordt bewezen.

De vakverenigingen SIMAR, SEPPA en SPA verzoeken u dan oak om kennis te nemen van de inhoud van deze brief en bij de behandeling van het verzoek van het Kabinet Wever-Croes om financiele steun en bijdrage deze in een juiste perspectief te beoordelen.

Tenslotte verblijven wij, onder dankzegging voor uw begrip terzake de aantasting van de democratische beginselen op Aruba, die door het Kabinet Wever-Croes niet in acht warden genomen en verwachten dat de juiste beslissingen worden genomen in het volksbelang.

Voorzitter Bestuur SIMAR, SEPPA, SPA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here