Dia 1 di februari, 2022, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, René Junior Cera Andrade. El a gradua defendiendo su tesis titula:

“In hoeverre is de combinatie strafrechtelijke vervolging en bestraffing enerzijds en de (procedure tot) oplegging van bestuursrechtelijke punitieve sancties volgens de ALB anderzijds in strijd met het ne bis in idem-beginsel en het una via-beginsel in vergelijking met het EVRM en de Nederlandse rechtspraak.”