Den un carta cu Promer minister di Aruba a a contesta e sindicatonan, unda nan ta exigi pa gobierno cuminza paga bek e 7.6%, promer minister a bisa cu gobierno ta mantene su posicion di paga bek e recorte den dos aña, esta un parti na 2022 (5%) y otro parti na 2023 (7.6%)

Promer Minister a splica cu turismo no a alacansa un recuperacion completo ainda, manera sindicatonan a expresa. Na 2023 lo recupera 100%.

Y no ta pasobra turismo a recupera, kemen cu Gobierno a recupera su entrada.

Pa aña 2022, tin un defecit di 227 miyon florin.

Pues no tin espacio awor pa paga 7.6%.

Gobierno ta manetene su posicion di lo paga e otro parti na 2023.

Aki por lesa e carta;

Minister – President Minister van Algemene Zaken

Aan: de vakbonden SADA, SEPPA, SIMAR, SPA en TOPA

Oranjestad, 6 augustus 2022

Onderwerp: verzoek uitbetaling reparatietoelage augustus 2022.

Geachte vakbonden,

Naar aanleiding van uw brief van heden met het verzoek om uitbetaling van de volledige reparatietoelage eind augustus, herhaal ik het standpunt van de regering, t.w. dat de afbouw van de salarisinkorting in twee jaar afgebouwd zal worden.

Wij hebben dit onderwerp op 14 juli 2022 uitvoerig met de vakbonden besproken, en zoals ik u toen heb uitgelegd, kan de

Regering van Aruba dit jaar slechts 5% uitbetalen. Voor 2022 was in de begroting de afbouw van de 5% salarisinkorting opgenomen: voor de ambtenaren en gelijkgestelden Afl. 10,7 min. en voor medewerkers bij de gesubsidieerde stichtingen Afl. 7,5 min.

Met veel moeiteis het ons gelukt om de afbouw van de 5% salarisinkorting uit te betalen, en nog steeds is hierover een meningsverschil met Nederland.

In uw brief wordt melding gemaakt van een herstel van het toerisme. Inderdaad toont het toerisme een belangrijk herstel, echter het toerisme heeft dit jaar nog niethet niveau bereikt van voor de Corona-pandemie.

Verwacht wordt dat het toerisme begin 2023 volledig zal herstellen, en dat de economie in 2023/2024 volledig zal herstellen.

Lands financien zal pas daarna volledig herstellen. Voor dit jaar vertoont de begroting van het Land een tekort van Afl. 227 min. In combinatie met een bestaande schuldenlast van ongeveer Afl. 6 miljard, is er geen ruimte om, buiten de gemaakte afspraken, de 50% inkorting op de reparatietoelage van augustus 2022 ongedaan te maken.

Tot nadere toelichting bereid, teken ik,

Met vriendelijke groet,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here