Openbrief; (4) aan Raymond Gradus

In Nederland conform het regeringsakkoord, door onder meer de vergrijzing zal de zorg in de toekomst toenemen. In 2021 is er ruim € 2,5 miljard meer uitgegeven aan langdurige zorg dan in 2020. Dit is een forse stijging van 10,8%. Als we de kosten vergelijken met 2019, is er een gemiddelde groei van 6,9% per jaar. U moet zich schamen over zo’n voorstel voor Aruba, waarvoor de nodige maatregelen getroffen zullen worden en U wilt zich niet bezinnen dat dit op Aruba zeer moeilijk te bewerkstelligen is! Een paar jaar geleden was ik in Puerto Rico en de Gouverneur daar haalde het in zijn domme KOP om de economie te doen groeien, moest hij per direct snoeiing inbrengen in de MINIMUM Loon. Een verlaagd loon brengt met zich mee, dat de ondernemingen meer geld overhouden voor de economische groei van het Land. Hij had het helemaal mis en moest aftreden en de buitenlandse lening bedroeg 17.828 miljoen dollars op dat moment en is nu gegroeid tot een onbetaalbare schuld van 72.000 miljoen (72 Miljard) dollar. Nogmaals SNOEIEN betekent armoede verschaffen. Gaarne zou ik het volgende willen onderstrepen, Nederland heeft voor de bestrijding van de Coronavirus 2019, leningen aangegaan voor een flink bedrag van circa 90 miljard euro (89.8 miljard) dit bedrag is voor het grootste gedeelte in Nederland gebruikt en slechts 1.66% is aan de Nederlandse Caribische Regeringen uitbesteed c.q. als lening uitgegeven, om ons het hoofd net boven water te houden. Wij betuigen met grote eerbied onze dankbaarheid hiervoor, zoals een beschaafde mens. Dus m.a.w. de lening, die Nederland aan ons ter hand heeft gesteld, komt niet direct van de in Nederland wonende burgers geld, alhoewel ze dit in de toekomst wel dienen af te rekenen. (Dit ter illustratie) Eventjes over de bijdrage, die wij als Arubaanse burgers dienen bij te dragen in de AZV van Aruba. De AZV-premie wordt berekend over je Bruto-inkomen met een maximum van Florins 85.000,00 per jaar, veel hoger dan in Nederland. Het werkgeversdeel bedraagt 8.9% terwijl het werknemersdeel op 1.6% uitkomt. En de arme APFA  gepensioneerden moesten de volle pond van 10.5% betalen, terwijl een Minister slechts Awg. 3.264,00 per jaar betaald betalen wij plus minus Awg. 6.948,00 per jaar. Dit euvel dient met urgentie (gerechtvaardigd) recht getrokken te worden. Als uitgangspunt zou ik willen voorstellen dit op 3.2% te reduceren voor de gepensioneerden en de grens te verhogen naar 120.000,00 en het werkgeversdeel naar 10% te verhogen en de werknemersdeel op 1.6% te behouden ter vervanging van deze verkapte Budgettaire inkomen over het dienstjaar 2022. In Nederland is de jaarlijkse premiebijdrage voor de VZW op 7% gesteld en wordt nota bene compleet door de WERKGEVER gedragen en wordt berekend over het bruto- inkomen en heeft een maximumgrens van slechts 58.311 Euro’s. De premie voor de WIZ bedraagt 9.65% van het bruto-inkomen en de grens is hier slechts 35.129 euro en het wordt voor de volle pond door de werknemer gedragen. Als voorbeeld ter kennis voor de Arubaanse bevolking, wijs ik naar een berekening, die ik heb opgesteld.  De heer Thijsen werkt als consultant bij een Accountantsbureau (Nederland) en zijn brutoloon is 6.000,00 euro per maand, daarvan wordt 400 euro ingehouden voor als hij met pensioen gaat. Het bruto jaarinkomen van de heer Thijsen (72.000,00 Euro) komt uit boven het maximum-bijdrage inkomen van 58.311 euro (2021) De wet bepaalt dat zijn werkgever dus maximaal 7% van 58.311 euro aan werkgeversheffing Z.Z.W. betaalt. De Z.Z.W.-premie komt uit op 0.07X 58.311= 4.081,77 euro. Verder houdt zijn werkgever 9.65% van het bruto-inkomen in voor de WIZ- premie. Het maximum-premie-inkomen komt hier echter slechts uit op 35.129 euro.  Wordt vervolgd   (4)