OPEN BRIEF van Arubaanse bevolking aan Mark P. Rutte en Knops

1312

Het is nog steeds een feit dat bepaalde mensen en staten zich superieur voelen jegens anderen en denken alle macht in handen te hebben.De tijd dat volkeren onderdanig zijn aan anderen is al lang voorbij . De afschaffing van de slavernij werd op 1 juli herdacht met Keti Koti Festival( verbroken kettingen). In verband met het slavernijverleden van Nederland, heeft Rutte onlangs gesteld dat excuses hiervoor niet nodig zijn voor de vreselijke misdaden tegen de mensheid van zijn voorvaderen jegens de menselijke ras in Africa.Misschien dat een beetje geschiedenis hem van gedachten kan doen veranderen De handel in slaven was in de zestiende en zeventiende eeuw een lucratieve bron van winst voor landen als Spanje en Portugal en de Nederlanders wilden vanzelf ook profiteren van deze rijkdommen.

De West-Indische compagnie werd speciaal opgericht voor de slavenhandel. Wanneer Rutte even rust neemt van het bedenken van allerlei verdomme condities voor de eilanden, kan hij het boek van Willem Bosman lezen: “De Geschiedenis van de Nederlandse Slavenhandel” En heeft Rutte nooit gehoord van Fort Ermina in Ghana (hier werden gekidnapte /geronselde Afrikanen, mannen en vrouwen werden poedelnaakt verhandeld net als op de veemarkten in Nederland. Bederland was ruim 200 jaar betrokken bij de slavenhandel. De NOS heeft een bijzondere documentaire hierover gemaakt (WITTE HANDEL IN ZWARTE MENSEN). De West-Indische Compagnie had alleenrecht op de handel tussen Africa en Amerika (“de zg.nieuwe wereld”). De WIC had handelcentra langs de gehele Nederlandse kust, van Zeeland tot aan Friesland met schepen die naar Afrika voerden. Slechts de Kapitein en Officieren waren Nederlanders. Soms duurde het 100 fagen dat de schepen langs de verschiilende slavenmarkten voer, van Senegal tot Angola en duurde het 81 dagen voor de oversteek naar Zuid-America en de Cariben. De schepen werden volgepropt met 400 -500 slaven die in een kleine ruimte onder in de schepen moesten slapen, eten en hun behoefte doen. Vanzelfsprekend overleefden veel slaven de reis niet ( 1 op de 8). De Kapitein kreeg een bonus voor elke slaaf dat levend werd afgeleverd. De schepen keerden terug naar Nederland zwaar beladen met suiker, koffie, cacao, katoen, tabak etc. die op de plantages door de slaven waren bewerkt, alsmede met goud en zilver uit de slavenmijnen in o.a. Brazilie.
De Nederlandse achepen hebben 200 jaar lang slavenhandel bedreven. Nederland verscheepte ongeveer 600 duizend slaven (5.2% van het totaal van 12 miljoen mensen die uit Arika als slaaf werden verhandeld. En nog durf je te zeggen dat excuses niet nodig zijn!

Nederland veroverde Curacao in 1634 van de Spanjaarden en hadden daar een slavenmarkt voor hun slavenhandel. Slaven werden gekocht voor 40 gulden per hoofd en verkocht voor 200 gulden (goede handelaars). Alhoewel de slavernij in 1814 werd verboden, ging Nederland door tot 1 juli 1863 (bijna 50 jaar illegaal).
Toppunt was dat Nederland aan de slavenhandelaars zelfs een vergoeding toekende van 300 gulden per slaaf. Waarschijnlijk denkt Rutte dat de 5% Nederlands aandeel in de slavernij, niet veel is! De Nederlanse rijkdom aan hun slavernijhandel was mischien 5%, maar de rest(Amsterdam) werd verhandeld( suiker, koffie, tabac, cacao. etc. Volgens een studie van het Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam was de economie van Nederland voor 30% terug te voeren op de slavernij. En nog steeds durf je te stellen dat excuses overbodig zijn?

Voor de Nederlandse politici is het goed te vermelden dat de haven van Rotterdam goed is voor 6% van de Nederlandse economie en we gaan toch niet beweren dat de Nederlandse economie zonder de Rotterdamse haven kan? De Nederlanse economie was voor een flink deel afhankelijk van de slavenhandel en in een document van een wetenschappelijke onderzoek van 5 jaar staat vermeld dat: “er geen enkel Amsterdammer was die niet een stuk brood verdiende van de slavernij. De onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat de Nederlandse slavernij geschiedenis verbonden is \aan” geweld en dwang. En nog steeds durft Rutte te stellen geen excuses te hoeven aanbieden voor wat je voorouders vele mensenslevens als beesten verhandelden!
Foei Rutte, maar: ook al werd de slavernij afgeschaft, spelen in de huidige tijd factoren als racisme en discriminatie een rol op basis van kleur en afkomst ( 1ste en 2de rangs Nederlanders).Ook al komen je excuses misschien in de toekomst, iedereen weet dat het slechts lege woorden zijn en niet menens. De afstamelingen van de slavernij op de eilanden zijn ALLEMAAL Nederlandse staatsburgers. Niemand is superieur over een ander. Ook al denken sommigen dat zij oppermachtig zijn en dat anderen voor ze moeten buigen en op de knie moeten vallen vanwege de door hen met bloed doordrenkte rijkdom. De tijd van verdeel en heers is voorbij.

De slavernij is al lang afgeschaft!. Respect hebben is een deugd en niet iedereeen weet wat respect tonen inhoudt. De condities voor een helpende hand die onze “lieve broeders” ieder keer weer zwaarder worden doorgeduwd door de strot van de bevolking zijn respectloos, een groep respectabele bekende en wijze Nederlanders die een warm hart hebben voor de eilanden, hebben een brief van 1 pagina gericht aan Rutte in de hoop zijn hart van steen te transformeren in een warm hart wanneer hij ieder keer weer zware condities stelt aan de eilanden alvorens hij een helpende hand toereikt in de vorm van slikken of creperen.
De brief van 1 pagina van de wijze heren bleek zinloos toen Rutte zijn ambtenaren flink aan het werk zette om deze brief te beantworden met een boekwerk van niet minder dan 218 pagina’s dat ook geheim moest blijven zodat de mensen op de eilanden niet te weet komen hoe “lief” Rutte en de zijnen kunnen zijn. Rutte heeft de groep prominente Nederlanders te kennen gegeven “wie de baas is in Nederland”, wie alle macht heeft in Neerland en hoe een branderd hart klopt.