REMETIDO:
In Nederland stijgen de salarissen en op Aruba moeten wij inkorten met 12.5% Dank zij de heer Dr. Professor Gradus!


Het is ondenkbaar en paradoxaal dat een Professor van UW kennis en vermogen, zo’n kanjer van onwetendheid, kan verzinnen om op de Begroting van Volksgezondheid zonder dat U tranen in Uw ogen krijgt om ons te DWINGEN met het zwaard van Damocles 60 Miljoen BOEBOE te snoeien in de begroting van de Volksgezondheid.

Snoeien en geld op de markt lenen om de economie te doen laten groeien op Aruba is bij uitstek, de stomste beredenering dat een idioot zich kan inbeelden. Waarom dit fel kritiek? Ik zal U met concrete cijfers tonen dat U fout bezig bent met Uw draaiboek (CDA-AVP)

Het is onbegrijpelijk voor mij, ik ondermijn Uw kennis en ervaring nooit, maar het bevreemdt me dat de Rijksbegroting van de Volksgezondheid over de jaren 2019-2020-2021 heel duidelijke taal spreekt, hoe men met de grootste zorgvuldigheid zo’n moeilijke afdeling dient te evalueren.

Ik maak me grote zorgen om de Begroting van de Volksgezondheid op Aruba te vergelijken met de Begroting van Volksgezondheid Nederland.

Laten we even terugdraaien naar de analyse van de Begrotingsjaren van 2019-2020-2021, inclusief de Miljoenen nota, want daar zijn de cijfers veel hoger, zien we al dat met de vergrijzing i.v.m. de vraag naar ZORG t.o.v. het dienstjaar 2019 gestegen zijn met 3 miljard Euro’s, dus de kosten zijn NIET verlaagd maar toegenomen. Bovendien heeft het demissionaire kabinet 675 miljoen euro
uitgetrokken voor extra zorgsalarissen (2021) en U bombardeert ons met 12.5 % korting op onze salarissen, wat een ellende. Op de knieën kinderen!


Een analyse van de kosten Begrotingsjaren 2019 t/m 2021 wat betreft de
Volksgezondheid Nederland.

Uitgaven

2019: 17.405.100.000

2020: 18.893.800.000

2021: 20.047.400.000

U ziet hier duidelijk dat de kosten in NEDERLAND blijven ophopen terwijl de ontvangsten minder opdragen. Er is hier helemaal geen sprake van snoeiing in de kosten, laat staan een snoeiing van plus minus 15% zoals door U Mr. Doctor Professor Gradus aan ons voorgesteld.

Kunt U ons op een eenvoudig manier uitleggen hoe U aan dit bedrag is gekomen of hebt U geen uitleg hiervoor te kunnen
bezinnen? Op Aruba dekken we uit onze bijdragen in de kosten van de Volksgeheid voor 95% In Nederland hebben ze alleen aan eigen bijdrage in de medicijnen kosten een flink bedrag van miljarden.

Maar in Nederland wonen er circa 18.000.000 mensen, maar op Aruba wonen er slechts 110.000 mensen. Dus de eigen bijdrage
dat U voorstelt is een klontje op de ijsberg, het levert niks op, niet eens een paar miljoen florins Het behoeft geen betoog Mr. Doctor Professor Gradus U erop te wijzen, dat de maatregel om ons te dwingen 60 miljoen florins te snoeien in de
begroting van Volksgezondheid, een barbaarsheid c.q. Genocide is ?

De economie leert ons door snoeiing groeit de economie NOOIT! Geld lenen om niet rendabele projecten te realiseren is water naar de zee dragen en wat overblijft is een onbetaalbare schuld met een enorme rente eraan gekleefd. U wilt de bevolking nog pauper
maken dan ze al zijn, dan krijgt U ons allen op de knieën. Dat is wat de Regering (Rutte) van NEDERLAND wil? Een barbarisch voorstel, dat NOOIT te bewerkstelligd is.

Wordt Vervolgd. (3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here